Om företaget

Basfakta om företaget

Maid Hemtjänst&Omsorg AB  sysselsätter ca 30 medarbetare i Gävle.
Maid hemtjänst&Omsorg  har idag ca 40st  brukare (2020-10-26).
Vår största prioritering är alltid service och trygghet. Vi vet att vår personal är det absolut viktigaste för att kunna leverera detta, och lägger stor vikt på rekrytering och utbildning av våra medarbetare. Vår personal är vår viktigaste tillgång. De som arbetar hos oss brinner verkligen för sitt jobb, och känner stolthet av att varje dag bemöta våra kunder med värme, glädje och trygghet. Vi har kollektivavtal med kommunal.

 

Personal

Med rätt personal som grund, och med flexibilitet, kontinuitet och service som våra riktlinjer, så erbjuder vi omsorg och vård i hemmet hos våra kunder. Vi har förutom Hemtjänst flerårig erfarenhet av Hemservice där vi lärt oss vikten av att ha rätt personal. Detta  för att kunden och anhöriga ska känna fullt förtroende och trygghet för den personal man släpper in i sitt hem. Det är väldigt viktigt med kontinuitet – att ni vet vem som kommer till ert hem, och att vi kommer när vi lovat. Vi sysselsätter idag  ca 35 medarbetare fördelat på 3st inom administration samt 32st vårdpersonal.

 

Kvalitèn:

En av våra viktigaste förutsättningar för att uppnå hög kvalitet är att våra kunder upplever att de är delaktig i vårt arbete. Det är också viktigt att kunderna känner att de har inflytande över våra insatser. Vi på Maid Hemtjänst&Omsorg Ab arbetar kontinuerligt med att tillgodose våra kunders önskemål utifrån lagar, våra interna mål samt de ekonomiska förutsättningar vi ställs inför. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet, och hitta nya områden där vi kan förbättra vårt arbete inom hemtjänsten.

Vi menar att en hög kvalitet uppnås genom att arbeta efter dessa mål:

 • Att vi utför våra uppdrag på ett korrekt sätt, alltså att vi följer och tillämpar gällande lagar och förordningar korrekt.
 • Att vi sätter kunden i centrum, och utgår från den enskildes behov, och är professionella i vårt bemötande.
 • Att våra medarbetare har den rätta kompetensen för att utföra de uppdrag vi möter.
 • Att vi kontinuerligt ser över våra resultat och använder detta i vårt förbättringsområde inom vår verksamhet.

Kundundersökningar:

För att få reda på vad våra kunder egentligen tycker genomför vi löpande en anonym kundundersökning. Vi får ett mycket positivt resultat från våra kunder.  Vid socialstyrelsen årliga brukarundersökning har vi två år i rad fått bästa kundnöjdhet av alla utförare inklusive kommunens egen hemtjänst. Vi har blivit vald till bästa hemtjänst i brukarenkät med 100% nöjda brukare.

Utifrån denna undersökning kan vi se att flertalet av våra kunder är nöjda med oss som utförare. Vi har en fördel av att vara en mindre utförare men homogen arbetsgrupp. Det innebär att kunderna i huvudsak får träffa samma personal kontinuerligt.

Ibland kan det bli förändringar i schemat vilket innebär att kundernas tider för besök kan variera något, men vi försöker i möjligaste mån hålla oss till samma tider för kunderna.

Bästa resultat i kundnöjdhet i Expressen/Socialstyrelsen

I tidningen Expressen genomfördes också en undersökning från Socialstyrelsen under året där man kontrollerade hur nöjda kunderna var med de privata utförarna i landets kommuner. Glädjande nog så låg vi med det bästa resultat med 87% i kundnöjdhet bland de undersökta hemtjänstföretagen i Gävle.

Det är ett fint kvitto på vårt utförda arbete. Vi är dock medvetna att mycket arbete återstår på flera områden. Men med en engagerad personal och ledning så arbetar vi emot att upprätthålla samma fina resultat.

 

Ägare och styrelse

 • Organisationsnummer:556707-4207
 • Bolagsform:Aktiebolag
 • VD:kristina Wäppling-Lindbäck
 • Styrelse:Hans Wanler (ordf), Kristina Wäppling-Lindbäck (VD), Simon Wanler (suppl)
 • Säte:Gävle Kommun
 • Företagsledning:Kristina Wäppling-Lindbäck (VD), Hans Wanler (ekonomiansvarig), Maarit Lax (platsansvarig)
 • Ägare:Kristina Wäppling-Lindbäck, Maid Holding.

 

Ekonomi

Ekonomisk rapport se här

Vill du veta mer?

Ring oss på 026 – 14 26 00
Eller maila på kristina.maidhemtjanst@gmail.com