Kommunal hemtjänst lov

TRYGG HEMTJÄNST

Via det sk valfrihetssystemet så kan Maid erbjuda hemtjänst till samma villkor som erbjuds av kommunens egen hemtjänst.  Med vår hemtjänst vill vi skapa förutsättningar för att du ska kunna bo kvar i din bostad. Vår personal har lång erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst och besitter stora kunskaper om vård och omsorg i hemmiljö.
Vår värdegrund bygger på delaktighet och valfrihet. Vi utformar alla våra insatser med närhet till dig och dina närstående och sätter din personliga integritet i första hand.

KONTAKTPERSON

För att både du och dina anhöriga ska känna er trygga i situationen får du en egen kontaktperson. Din kontaktperson är den hos oss som är bäst införstådd med dina önskningar och behov och har därmed också ansvar för att se till att dina behov uppfylls och att stödet blir utfört på det sätt som ni kommer överens om, allt inom ramen för biståndsbeslutet.

HEMTJÄNSTPERSONAL

Att du känner igen den personal som kommer hem till dig tycker vi ska vara självklart och vi jobbar hårt för att du ska ha samma personal som besöker dig i ditt boende.  Personalen bär arbetskläder och ID-handling. Har vi tagit emot exempelvis nycklar förvarar vi dessa tryggt i ett kodat säkerhetsskåp där de inte är åtkomliga för obehöriga.

KUNDVAL

Du har numera möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna enligt det biståndsbeslut som din handläggare på kommunen har gett dig. Det kallas kundval.

För mer info om valfrihetssystemet och hur du går till väga för att välja utförare se här: Gävle Kommun

Vill du veta mer?

Ring oss på 026 – 14 26 00
Eller maila på kristina.maidhemtjanst@gmail.com